marți, 19 mai 2009

Ileana VulpescuArta conversaţiei
- fragment -

Prin vinete-amurguri, prin veştede ramuri, se-apropie toamna cu paşi arămii... Din vămile văzduhului toamna pornise tiptil printre frunze moarte, printre vrejuri şi printre crengi trosnitoare, vulpe tăcută măturînd pămîntul cu coada, păşind cu sunet înfundat de labe prudente, scrutînd orizontul cu ochi micşoraţi şi reflexivi, prospectînd atent împrejurimile ca un strateg încercat.
Cu o săptămînă mai-nainte, pe Transfăgărăşan, din verdele-mbătrînit şi din rugină, din curcubeul de culori şi de transparenţe, vulpea — materializare a anotimpului — nu li se-arătase. Le ieşise-n cale-un cerb, indiferent în măreţia lui împodobită cu ample coarne rămuroase pe măsura vastelor ogive ale codrului, şi-un urs — adolescent, judecînd după blană, după colţi, după cheful de joacă — născut şi crescut se vede într-o rezervaţie, fiindcă se-arăta prietenos cu oamenii şi le căuta societatea. Redat libertăţii, animalul primea danii comestibile şi-n semn de gratitudine, în timp ce donatorii imortalizau fotografic momentul de-nfrăţire-ntre specii, el le trăgea cîte-o labă amicală.
„Ce vînăt amurg". Hm! sună-a poezie... Numai Tudor citează cînd nu te-aştepţi, de parc-ar spune de la el.]
în momentul acela, punga de nailon din mîna dreaptă a Sînzienei se sparse-n fund şi pe trotuar fugiră, care-n-cotro, cele cinci vinete lunguieţe, „ultimele de anul ăsta”, şi cele două kilograme de mere domneşti, cumpărate mai adineauri din piaţă, de la ţărani.
„Of! De-o mie de ori am zis să-mi iau nişte plase ca lumea, nu flendurile-astea în care pui două paie, şi s-au dus dracu'! Bine că nu s-a rupt a cu unt-de-lemn! Nu mă-nvăţ odată minte!”
în timp ce Sînziana se moraliza — adunîndu-şi de pe jos proviziile şi-ncercînd să le-nghesuie-n punga validă în care avea două „jumătăţi” de untdelemn, şi-n geanta maro, „de moaşă comunală” — o femeie de vîrstă mijlocie, căruntă, îmbrăcată-ntr-un impermeabil verde, îi întinse o pungă de nailon şi se-apucă să-i ajute. Totul fusese recuperat.
— Vă mulţumesc, doamnă, şi nu vă supăraţi, dar să vă dau leul pe pungă, zise, trăgîndu-şi sufletul, Sînziana.
Femeia făcu semn cu mîna că nu era nevoie.
— Nu mă mai cunoaşteţi, doamna doctor! Ce să mă mai cunoaşteţi... şi femeia făcu un gest demonstrativ către părul cărunt, către faţa ridată, către corpul ei — piele şi os.
— Filipescu... Filipescu Angela, salonul 10...
- 1970, spuse rar Sînziana.
— Da, doamna doctor! Mă mir că nu m-aţi uitat.
— Cum să vă uit!
„Filipescu Angela, 36 de ani, muncitoare textilistă. Tentativă de sinucidere. Otrăvire cu Sodil. Hematoame pe tot corpul provenite din bătaie”. O noapte-n-treagă luptase s-o scoale din morţi. Apoi plastia de esofag, trei luni în salonul 10, pat 7.
— Ce vă mai fac copiii, bărbatul?
— Mulţumesc, doamna doctor, băiatu-îl mare-a terminat armata, e parchetar pe şantier, ăl mic e la liceul tehnic. Nenorocitu’ ăla, ne-a ajutat Dumnezeu de-a murit, a făcut ciroză, am pătimit ce-am pătimit, da' măcar am scăpat. Acum, trăiesc şi eu pentru copii, să-şi facă şi ei un rost, şi pe urmă... Că vorba de mi-o spuneaţi dumneavoastră: i-am făcut — trebui' să-i facem şi oameni. Că bărbaţii, dă-i dracu', Doamne iartă-mă!
„Dă-i dracu', dar parcă nu pe toţi”, se gîndi Sînziana.
— Am fost mai săptămînile trecute pe la spital c-am o cumătră internată, şi-am aflat că v-aţi mutat la alt servici şi că v-aţi... v-aţi divorţat cu soţul.
Sînziana înclină din cap în semn de aprobare.
— Ce să facem, doamnă Filipescu, aşa e viaţa... Dumneavoastră să fiţi sănătoasă, şi fetiţele.
„Va să zică i s-a dat un raport complet. Fin? Gina? Oricare... Că nu le mănîncă pe nici una discreţia”.
— Foarte bine ziceţi.
îşi mai făcură cîte-o urare pentru ele şi pentru copiii lor, după care, doctoriţa Sînziana Hangan şi fosta ei pacientă, Filipescu Angela, îşi spuseră la revedere.
[„Nenorocitu’ ăla, ne-a ajutat Dumnezeu de-a murit”, parcă aşa spusese Filipescu Angela, salon 10, pat 7. Cum trebuie să se poarte-un om ca să-i consideri moartea o binefacere... Doamne, Doamne! Cînd îi spusese Alexandru că trebuie să se despartă, poate că şi ea-i dorise moartea. Cît de elevat să fie un om — să nu vrea să te vadă mort, dacă-i dai o măciucă-n cap? Să nu vrea să i se facă o dreptate mai presus de ce oferă Justiţia?]
Sînziana avu un zîmbet ca la o pagubă de care te-ai consolat. Scutură apoi din cap, ca şi cînd ar fi jenat-o o şuviţă de păr. „Să mişcăm niţel sediul central ca să aşezăm altfel gîndurile. Dacă n-ar fi fost simpozionul de micro-biologie, cînd aş fi văzut eu Transfăgărăşanul?... Ce drum, ce vreme, ce culori, cîtă pace şi cîtă măreţie. Şi noi doi, ca la-nceputul lumii. Am făcut drumul dus-întors fără să ne-atingem, fără exclamaţii de entuziasm, cu umilinţă, ca-n faţa unei minuni de nepătruns. De ce să nu ne trecem în revistă gîndurile şi-amintirile frumoase, cînd le-avem? De cîte ori n-am să mai merg în minte pe Transfăgărăşan? De cîte ori n-au să-mi alunece gîndurile-n prăpastia Barajului? De cîte ori n-am să te strig Mircea, Mircea!? De cîte ori nu strigam cu capu-n pernă, în adolescenţă, Daniel, Daniel!, invocîndu-te, nene Dai, iar tu habar n-aveai că te iubesc? De cîte ori n-am strigat tare Pavel, Pavel!, încercînd să domin vuietul mării de care e legat numele tău, Pavele? De cîte ori nu v-am mîngîiat cu sufletul, domnule doctor Naiculescu, îngînînd ca pe-un refren dintr-un cîntec de leagăn Nini, Nini...? Şi cînd eraţi în lumea cu luminile, cum zicea Maica, şi de cînd v-aţi dus. Iar dumneavoastră, domnule doctor Murgu, dumneavoastră sunteţi o permanenţă a vieţii mele sufleteşti. N-am să-ndrăznesc niciodată să vă spun... dar vă rostesc de multe ori numele într-o incantaţie care-l rostogoleşte-n adîncimi fără dimensiune. Cînd am început să mă-ndrăgostesc de Mircea, m-am simţit vinovată faţă de dumneavoastră, mereu mă trezeam spunînd iertaţi-mă, domnule doctor, iertaţi-mă, sunt o fiinţă... o biată femeie, am încă vîrsta la care dorinţa atîrnă greu în balanţă, dar orice s-ar întîmpla, în sufletul meu... Nici nu ştiam că nu mint. Deşi îl iubesc pe Mircea... Ce patetică sunt! Şi de ce să nu fiu? Şi faţă de tine însuţi, nici în tine însuţi să nu-ndrăzneşti să spui tot ce crezi, fără să-ţi fie ruşine, fără să te temi de ridicol, de lipsa de măsură? Iar doctorul Kolonte... A, cu el e ceva încurcat. Parcă m-aş uita-ntr-o oglindă printr-un tifon. La orice m-aş fi aşteptat... dar să-mi dea un parfum... ce bine se asorta Hermes Caleche-ul cu vînăta din geanta de moaşă comunală. Becket, Ionescu, nişte dulci copii!”
La acest punct al monologului ei, doctoriţa Sînziana Hangan ajunse-n faţa apartamentului în care locuia de şapte ani. în deschizătura cutiei de scrisori - cutie mare de lemn băiţuit, „safe-ul băncii Angliei”, cum îi zicea Măria, stătea-nfipt un braţ de crizanteme: bulgări mari de zăpadă imaculată, sfere opulente, sîngerii, cu nervuri de aur, cataifuri ruginii, fideluţe mov, albe, roz-stins, coniac, champagne, galben ca puiul ieşit din ou, galben de smîntînă — un braţ de culori şi de forme peste care plutea un miros dulceag-amărui de miere şi de toamnă.
Sînziana lăsă pungile de nailon în dreptul uşii, scoase cu grijă cozile florilor din cutia poştală, una cîte una, le ţinu pe braţul stîng ca pe-un copil, închise ochii şi le strînse la piept.
„înseamnă că pleci, dacă n-ai şi plecat, altfel...”, îşi spuse ea în timp ce-ncerca să descuie yala.
— Stai că-ţi deschid eu, se-auzi dinăuntru glasul Măriei.
Şi uşa se dădu la perete. Sînziana stătea nehotărîtă-n cadrul ei.
— Pup, pup! zise Măria, şi-şi sărută mama pe frunte, obicei de cînd era mică, şi maică-sa trebuia să se-aplece pentru acest ceremonial tandru. Acum, fata-şi întinse doar niţel capul, o sărută, apoi, cu o privire complice către flori, îi şopti:
- Ei, îm?
— Vreun fost pacient...
Fata închise un ochi.
— Şi de unde ştii că nu sunt pentru tine? o-ntrebă maică-sa.
— Faci mişto de mine?!
— Iar vorbeşti ca pe maidan?
— Stimată doamnă, folosesc un limbaj argotic, atîta tot, adăugă fata cu o dicţie pedantă. Şuşotind apoi la urechea maică-sii:
— Avem oaspeţi... pe dumnealui, de! pe tata.
- A!
— Cînd am venit acasă, la 12, c-a lipsit diva de fizică, le-am găsit ca pe-o scrisoare la cutie; şi-i arătă din ochi florile. Nu le-am luat, ca să le vadă mahalaua, şi Măria făcu un gest larg către uşile de pe palier.
De fapt, Măria nu le luase fiindcă ştia că vine taică-său. Chiar dacă-ntre părinţii ei totul era de mult mort şi-ngropat, nu prindea rău ca „domnul”, să vadă că fosta nevastă nu era de lepădat, îşi zicea Măria cu mintea ei de şaisprezece ani. De cîte ori venea taică-său şi-ntreba unde e Sînziana, Maria-i răspundea invariabil: „cu vreun gagic la cinema”, folosind neologismul foarte en vogue cu intenţia de-a-şi enerva tatăl.
„Unde-ai învăţat să vorbeşti aşa?”, o-ntreba acesta.
— în societate, şi dacă nu-ţi place, regret. Ce vrei, sunt un copil semi-orfan.
Sînziana, care-şi cunoştea copiii, ştia de ce fata ei cea mare îşi compusese un asemenea personaj „sictirizant” — cum ar fi spus cei din aceeaşi generaţie cu ea — pe care nu scăpa nici o ocazie să-l arboreze şi să-l joace în cele mai mici amănunte în faţa lui taică-său, ca o actriţă de mare talent, îndrumată de o mînă de maestru.
Aproape după fiecare vizită paternă, Măria răbufnea, blagoslovind-o ca la uşa cortului pe actuala nevastă a lui taică-său şi netrecîndu-l cu vederea nici pe acesta, cu toate-ncercările Sînzienei de-a o domoli.
— Ce, vine-aici să-şi verse nervii pe care şi-i face cu „marea vedetă”? Vine să ne şicaneze pe noi că aia a dumnealui se culcă cu altul?
— Măria, te rog să taci, te rog să taci, că dacă nu, plec pe stradă.
— Sigur, să tac cum ai tăcut tu! Ca o... bleagă. Vine una şi-ţi ia bărbatul şi tu zici „ia-l, scumpi, dacă-ţi trebuie”.
— Tu ce-ai fi făcut în locul meu?
— Ce-aş fi făcut? Mă duceam la „aia” şi-o luam de ciuf şi măturam trotuarul cu ea şi-i ziceam „paştele şi Dumnezeii mă-tii de... lasă -mi bărbatu-n pace că, de nu, te pocesc!”. Aşa i-aş fi zis, şi-aşa i-aş fi făcut, nu ca tine, distinsă doamnă doctor. Şi Măria se roşea şi se zburlea ca şi cînd scena s-ar fi petrecut în realitate.
Sînziana Hangan n-avea nici o-ndoială în ceea ce priveşte eficacitatea reţetei propusă de fiică-sa. Mai întîi pentru că majoritatea oamenilor se tem de scandal şi „marea vedetă” ar fi dat poate-ndărăt în faţa unei asemenea vehemenţe ; în al doilea rînd pentru că Alexandru s-ar fi simţit flatat de-această vehemenţă, şi-ar fi socotit-o, vanitos cum era, o dovadă de dragoste din partea nevestei, sau măcar o dorinţă tenace de a-l păstra. Pe cînd ea...
Şi, dintr-odată, inima fetei se-nmuia şi-o lua-n braţe pe maică-sa, ca pe-un copil prostănac, şi-o săruta şi-o săruta şi-i sufla la ureche:
— Dă-i dracu', noi să fim sănătoase.
Măria îi întinse maică-sii cheia cutiei de scrisori, apoi se-aplecă şi ridică cele două plase cu provizii.
— Vezi că mai e ceva-n cutie, zise ea şi făcu stîn-ga-mprejur, spre bucătărie, fără să mai privească-ndărăt.
În cutie, Sînziana găsi un plic albastru, pe care scria, cu un scris necunoscut, „Doamnei doctor Sînziana Hangan”, şi un pacheţel lunguieţ, un etui ca de stilou, învelit într-o hîrtie cu steluţe aurii. Deschise scrisoarea.
„Ţi-am urmat sfatul. Trebuia să plecăm săptămîna viitoare. Totul s-a precipitat. Aseară am aflat că plecarea este pentru azi la 10. Te-am căutat la Institut, centrala era stricată. Nu mă certa. Rămîi cu bine, înţeleapta mea iubire.
Mircea”.
Citi scrisoarea de cîteva ori. îşi înăbuşi un oftat fiindcă auzi paşii Măriei. „înţeleapta mea iubire...”
Deschise maşinal ambalajul cu steluţe aurii sub care se afla o cutiuţă cu capac bombat, într-un culcuş de mătase vişinie, strălucea molcom o brăţară filigranată aurie, împărţită-n casetoane mici, împodobite alternativ cu jad şi cu ochi de tigru. Pe interiorul capacului Sînziana citi „Chinese jewels”.
Măria, care venea din bucătărie cu paşi mari şi cu gura plină de ce avea să-i mai spună, înghiţi în sec.
— Puşică, ce e cu tine? rosti ea cu glas matern şi-şi mîngîie mama pe cap şi pe obraz. Se uită apoi în cutiuţa de mătase, apucă delicat brăţara şi o prinse la mîna stîngă a maică-sii, deşi întîmpină împotrivire.
— Ţi-a dat-o ca s-o porţi, nu? Hai în casă, îi spuse ea rugător, şi-o luă pe după umeri. „Săraca de tine, ce-o fi-n bietul tău sufleţel”, se gîndi fata.
— Bună ziua, îşi salută Sînziana fostul bărbat.
— Sărut mîna.
Alexandru o cîntări de sus şi pînă jos. În lumina roşiatică ce pătrundea prin fereastra sufrageriei, mare cît peretele, Sînziana i se păru frumoasă. „Nu mi se pare, chiar este”. Verdele stins al scurtei de catifea, pusă peste un pulover gălbui cu guler întors, îi venea bine; se asorta cu părul ei castaniu, cu faţa bronzată în care ochii cu paiete aurii păreau mai luminoşi şi mai deschişi decît de obicei; scurta scotea în evidenţă şoldurile care se curbau domol într-o fustă-n carouri cărămizii, oranj şi galbene, aşezate-n biais. Pantofii montanţi, cu un pic de toc, dădeau eleganţă gleznelor şi picioarelor drepte ca o linie stilizată continuu din care nu se detaşa nici un muşchi.
„Are o strălucire”, îşi zise Alexandru şi i se aprinse privirea, „strălucirea pe care o capătă orice corp cînd se ştie iubit”, trase el concluzia, uitîndu-se avid la fosta nevastă, îl apucă un fel de iritare.
Sînziana se duse-n camera ei să pună scrisoarea şi cutia brăţării-n dulap. O clipă o bătu gîndul să-şi scoată brăţara de la mînă. „La urma urmei, de ce? Singura care n-ar fi trebuit să ştie, Măria, ştie. În rest...” Mai strînse o dată la piept florile pe care le ţinuse tot timpul pe braţul stîng, şi le puse-n patul ei îngust. Cînd reveni-n sufragerie, Alexandru se-apropie de ea, o apucă de ceafă şi vru s-o sărute. Sînzienei îi bătu inima repede şi simţi o greaţă şi o nelinişte ca la un început de boală. Se uită la el atît de surprinsă, încît Alexandru renunţă.
Măria veni-n sufragerie cîntînd asortat cu pasul milităros pe care-l adoptase ad-hoc „La oaste cînd am plecat, Lino, Leano...” Fata era-mbrăcată acum într-o fustă care abia dacă-i depăşea cu un lat de palmă puloverul gros de lînă seină, foarte mulat pe bustul din care sînii abia mijeau, îşi ridicase părul într-un coculeţ, drept în creştet, şi-nfipsese-n el două măciulii mari de sidef, foste ace de pălărie ale răposatei sale bunici, Smaranda Hangan. îşi vopsise puternic pleoapele cu albastru, iar pe degete îşi înşirase tot felul de „bijuterii” luate de la „tinichigerie”, pînă-n doişpe lei bucata.
Sînzienei îi veni să rîdă mai ales de boiala de pe pleoapele ei — truc nou de ultimă oră, bineînţeles — căci pînă atunci n-o văzuse niciodată „travestită” astfel, îi veni să-i spuie „ce te-ai boit ca o paţachină?”, dar se gîndi că nu trebuia să-i strice fetei efectele faţă de taică-său.
Alexandru, contrariat de tot ce se petrece-n fosta lui casă — şi, de ce n-ar fi recunoscut-o, mai ales de braţul de crizanteme din cutia de scrisori, iar acum, de brăţara de la mîna Sînzienei — cu un glas care se străduia să nu-i trădeze enervarea, se adresă fiică-sii pe-un ton ironic:
— Faci reclamă pentru vreun circ sau pentru vreo fabrică de ciorapi-chilot?
— Ei bine, domnule, nu! Nici circ, nici izmenociorapi! îmi fac propria reclamă! „Lume, lume! veniţi de vedeţi: şarpele boa, şapte metri de la cap la coadă, zece metri de la coadă la cap!”.
Sînziana izbucni-n rîs, în timp ce Alexandru se roşi de indignare: mai mult de rîsul ei decît de ireverenţa fiică-sii.
Măria, făcîndu-se că ignoră impresia pe care le-o produsese părinţilor, i se-adresă pe-un ton oficial maică-sii:
— Doamnă doctor, în ordine cronologică, aţi fost căutată de H. B.-uri şi de un domn Pavel Vlas care vă va mai căuta în jurul orei 6.
La numele „Pavel Vlas”, Sînziana simţi nevoia să se-aşeze.
Fata continuă, fără să-i fi scăpat reacţia maică-sii.
- O fi ăl cu florile şi cu brăţara? Că altul cine să fie?
— V-am făcut un piure de cartofi, chiftele prăjite şi salată de varză roşie ca să vă refaceţi forţa fizică şi ca să vă păstraţi frumuseţea, în baie, veţi găsi înmuiată cu „Far" — produs excepţional, spală, albeşte, înfrumuseţează şi, dacă ştii să te porţi, face şi ouă — veţi găsi înmuiată, precum v-am spus, lenjeria de pat din terocel imprimat — 18 lei metrul — a doamnei doctor Sînziana Hangan şi-a fiicelor sale, domnişoara Măria Bujor şi Ana Hangan. Acum, să vă pun o-ntrebare: doriţi să mă duc s-o iau de la grădiniţă pe sora mea, zisă „falfabeta”?
— Cum vrei; cînd am trecut pe-acolo se jucau în curte, aşa că poţi s-o laşi pînă spre 6.
— Mă rog, dacă este la alegere... Pînă una-alta, vă rog respectuos să-mi permiteţi să mă deplasez pînă-n piaţă spre-a cumpăra din sectorul particular nişte cucurbitacee, popular zise tărtăcuţe, pentru decoraţiuni interioare.
— Ai bani?
— Ca la turci, doamnă, ca la turci. Domnule, i se adresă lui taică-său, dacă doriţi să mă-nsoţiţi, plăcerea e de partea mea, dacă rămîneţi cu doamna, şi n-am să vă mai găsesc cînd mă întorc, vă spun: rămîneţi cu bine şi transmiteţi, vă rog, salutările mele, doamnei, soţia dumneavoastră, şi fiului dumneavoastră, mon demire. Doamnă, domnule, bună ziua!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu